ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน
รัก ศรัทธา ตถาคต
(Be Buddhawajana World)
ครั้งที่ 7 ปี 2562

ร่วมสนับสนุนการจัดงานได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี 318 249 6086


คนไทย / ผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย


Foreigners and Residences Outside Thailand